Maryjne rekolekcje na misji w Atoku

Aktualności  / Maryjne rekolekcje na misji w Atoku (2013)

2013

W dniach od 14 do 20 kwietnia odbyły się w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atoku Maryjne Rekolekcje dla księży, sióstr I braci pracujących na misjach w Kamerunie. Rekolekcje prowadził przybyły z Rzymu ks. Bogusław Gil, Marianin. Ks. Bogusław zdobył licencjat z  Mariologii na “Marianum” Pracował także przez kilka lat w  Kamerunie i Rwandzie. Był Ojcem duchownym Centrum Formacji Maryjnej „Kana” w Kibeho w Rwandzie.

Trudno w paru zdaniach streścić 12 konferencji, które były dane rekolekcjonistom. Warto jednak wspomnieć, że ukazywały one tajemnice Maryi i jej drogę wiary. Maryja jako uczeń Chrystusa, uczestnicząca w  nauczaniu i w cierpieniu Chrystusa ,uczy nas jak wierzyć. Podobnie jak w  Chrystusie, także i w Niej spełniają się obietnice Boże, bo jest całkowicie zawierzona Bogu i przyjmuje Jego wolę całym swoim sercem. Maryja jest manifestacją wielkiej miłosiernej Miłości Boga, jest Ucieczką grzeszników, Pośredniczką na drodze do Boga, jest Matką Boga i naszą Matką, Matką Kościoła.

Rozważając wiele tytułów jakie Kościół w swojej tradycji nadaje Maryi, najbardziej ukazana została jej obecność w tajemnicy paschalnej. Chrystus przygotował Maryję na przyjęcie krzyża, w którym on sam pokonuje śmierć, grzech i szatana, a Maryja stojąc u stóp krzyża uczestniczy w tym samym misterium przez swoje zawierzenie Bogu, przez posłuszeństwo.

Rozważaliśmy także tajemnicę Maryi w Mysterium jej Niepokalalengo Poczęcia. Tam dzieki zasługom Chrystusa objawia się miłosierna miłość Boga, uwalniająca Maryję od grzechu pierworodnego. Jest to nie tylko prawda wiary ogłoszona dogmatem w kościele, ale Maryja sama ujawnia tę tajemnice objawiając w Lourdes swoje imię, swoją tożsamość” „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Nie można było na tych rekolekcjach ominąć bogatego wspomnienia o objawieniach maryjnych w  Kobeho, jedynych uznanych przez Kościół w Afryce. Objawienia rozpoczęły się 28 listopada 1981 i zakończyły w  1989 roku. Maryja ukazała się w nich jako Matka Słowa „ Nyina wa Jambo”. Ks. Bogusław ukazał posłanie z Kibeho w dziesięciu puntach:

  1. Wołanie o nawrócenie.
  2. Ukazanie stanu w jakim znajduje sie świat (W świecie dzieje się źle, świat upada).
  3. Zasmucenie z powodu nieprzestrzegania Bożych przykazań.
  4. Niespodziewanie nadejdzie próba wiary i niewiary.
  5. Nadejdzie cierpienie, ale cierpienie przyjete z wiarą będzie zbawcze.
  6. Módlcie sie bez przerwy i bez hipokryzji.
  7. Odmawiajcie różaniec.
  8. Rozważając rózaniec siedmiu boleści NMP nadajemy właściwe miejsce cierpieniu.
  9. Maryja pragnęła aby jej zbudowano kaplicę (To pragnienie zostało spełnione).
  10. Potrzeba nieustannej modlitwy za Kościół.


Ks. Bogusław wspomniał także historię wizjonerek; Alphonsine; wstąpiła do Klarysek. Znajduje się obecnie we Włoszech; Natalie została w Kibeho. Udziela się przy sanktuarium; Marie Claire została zamordowana w czasie ludobójstwa. Zwrócił także uwagę na dobre świadectwo jakie daje Natalie. Służy przy sanktuarium z wielka pokora i radością.

Oprawą rekolekcji było otoczenie. Konferencje odbywały sie w nowej kaplicy z mozaiką Niepokalanej na frontonie, na ołtarzu Ks. Bogusław położył krzyż i figurę Matki Bożej z Kibeho, która przywiózł z Rwandy, a  po konferencjach można było odprawić drogę krzyżową w plenerze sanktuarium, lub odpocząć i rozważać maryjne tajemnice i  odkrywać je w swoim życiu w cieniu palm, lub przy śpiewie ptaków w  tropikalnym lesie. Wiele czasu rekolekcjoniści spędzali na adoracji .

Były to pierwsze maryjne rekolekcje w naszym Sanktuarium.

Atok, dnia 27 kwietnia 2013 roku
Ks. Franciszek Filipiec MIC