Przygotowanie do zawierzenia M B. Fatimskiej

Aktualności  / Przygotowanie do zawierzenia M B. Fatimskiej (2013)

2013

W naszej diecezji Doume Abong Mbang, chcąc wprowadzić nabożeństwa fatimskie w roku 2008, biskup Jan Ozga przywiózł z Polski wielką figurę Matki Bożej Fatimskiej i urządził peregrynacje tej figury po wszystkich parafiach i większych wioskach. Trwała ona półtora roku. Po jej zakończeniu figura została umieszczona w nowopowstałej parafii w mieście Abong Mbang, która przyjęła za swoją patronkę Matkę Bożą Fatimską. Ksiądz biskup ustanowił tam także diecezjalne sanktuarium.

Od 9 października prowadziłem przygotowanie parafian z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w mieście Abong Mbang do uroczystości poświęcenia diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi. Pojechałem tam z moją ekipą animacyjną, która pomaga w modlitwie przez śpiew. Franciszkanie, którym biskup powierzył opiekę nad sanktuarium, zaprosili marianina, aby przygotował parafię i całą diecezję do aktu zawierzenia Matce Bożej. Chcieliśmy razem z Ojcem Świętym Franciszkiem zawierzyć siebie i całą naszą diecezję Matce Bożej.

Trzydniowe rekolekcje polegały na głoszeniu katechez o objawieniach Matki Bożej. Przybliżyliśmy wiernym posłanie Matki Bożej z Fatimy. Był czas na modlitwę, adorację i celebrację Eucharystii. W piątek odbyło się przygotowanie i celebracja sakramentu pojednania. W  diecezji istnieje potrzeba jedności i pojednania między różnymi plemionami. Zauważa się także nawrót do tradycyjnych wierzeń i  często zaangażowanie się wielu ludzi w zabobony, czary, pogańskie ryty, które są sprzeczne z naszą wiarą, stąd potrzeba nawrócenia. Celebracja sakramentu pokuty przyciągnęła wielu ludzi, którzy w pełni skorzystali z Bożego miłosierdzia.

W sobotę przed 13 października zorganizowaliśmy procesję po całym mieście z wielką figurą Matki Bożej Fatimskiej. Procesja trwała trzy godziny. Odmówiliśmy cztery części różańca przeplatane śpiewami maryjnymi. Po procesji odbyła się msza święta i  czuwanie, by lepiej się przygotować do liturgicznego aktu konsekracji. Była też katecheza dotycząca kwestii - dlaczego w  ogóle podejmujemy ten akt konsekracji. Wśród wielu wyjaśnień czerpanych z tradycji Kościoła zwróciliśmy uwagę na przykład papieża Jana Pawła II, który w czasie swoich wizyt apostolskich każdy kraj i naród oddawał w opiekę Matce Bożej, a dla nas ta konsekracja ma wyrażać akt miłości i zawierzenia Bogu naszego życia oraz naszych spraw. Zaproszenie Matki Bożej, by poświęcić się Jej Niepokalanemu Sercu, jako zadośćuczynienie za grzechy świata, wzbudziła w nas pragnienie zaangażowania w dobro i  miłość, przez które możemy zwyciężyć zło i szatana.

Na niedzielne uroczystości przyjechał ksiądz biskup oraz wielu księży i sióstr zakonnych z diecezji, bowiem razem chcieliśmy w tym Sanktuarium Maryjnym poświęcić siebie i diecezję Matce Bożej. Uroczystość trwała trzy godziny. Przeplatana była procesjami, tańcami i teatralnym przedstawieniem przybliżającym objawienie Matki Bożej w Fatimie. Role wizjonerów grały kameruńskie dzieci, a głos Matce Bożej "oddała" kobieta z tutejszego Legionu Maryi. Sam akt konsekracji odbył się w skromny sposób przed figurą Matki Bożej. Wszyscy powtarzali za biskupem słowa dziękczynienia, oddania się i prośby o dalszą opiekę.

Po uroczystościach ojcowie franciszkanie, którym powierzono opiekę nad sanktuarium, zorganizowali braterską agapę, dzieląc się tym, co przynieśli ludzie.

Franciszek Filipiec MIC