Kamerun: święcenia prezbiteratu Cyryla Bounoungou MIC

Aktualności  / Święcenia prezbiteratu Cyryla Bounoungou MIC (2014)

2014

W sobotę 28 czerwca 2014 w bazylice Matki Bożej Królowej Apostołów na Mvolie w Jaunde, stolicy Kamerunu, odbyły się święcenia 19 diakonów i 22 księży z kilku zgromadzeń zakonnych posługujących w Kamerunie. Święceń udzielił ks. biskup Bruno Ateba Edo SAC, który od dwóch miesięcy jest nowym pasterzem diecezji Maura-Mokolo, położonej w północnym Kamerunie. Wśród kandydatów do kapłaństwa był nasz mariański diakon Cyryl Augustyn Bounoungou Enyegue, pochodzący w Jaunde. Ks. Cyryl jest drugim Kameruńczykiem wyświęconym w Zgromadzeniu Księży Marianów.

Uroczystość trwała prawie 5 godzin; uczestniczyło w niej około sześciu tysięcy wiernych. Mszę świętą koncelebrowało ponad 150 księży. Po uroczystościach rodzina ks. Cyryla oraz zaproszeni goście spotkali sie na wspólnej agapie w mariańskim seminarium w Ngoya.

Ks. Cyryl urodził się 26 listopada 1981 roku. Zgromadzenie Księży Marianów poznał dzięki spotkaniu z ks. Bogusławem Gilem MIC, który do 2004 roku był duszpasterzem powołań w naszej misji Atok. Do zgromadzenia wstąpił w 2006 roku, po ukończeniu trzech lat studiów prawa cywilnego na uniwersytecie w Jaunde. Pierwszy etap formacji zakonnej, czyli postulat i nowicjat, ks. Cyryl odbył w  Rwandzie. Również dwa lata studiów filozoficznych odbył w  seminarium w Kabgayi w Rwandzie. W 2010 roku rozpoczął czteroletnie studia teologiczne w między zakonnej Szkole Teologicznej św. Cypriana w Jaunde-Ngoya w Kamerunie. Śluby wieczyste złożył 15 września 2013 roku, a następnie 15 grudnia tegoż roku przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa Sosthena Bayemi, ordynariusza diecezji Obala.

Mszę prymicyjną ks. Cyryl odprawił dzień po święceniach, w Centrum Eucharystycznym w Minkama w diecezji Obala, z którego wkrótce zostanie erygowana nowa misja Zgromadzenia Księży Marianów w  Kamerunie. Tam też ks. Cyryl będzie pełnił posługę wikariusza parafii. W niedzielę 6 czerwca neoprezbiter sprawował również prymicyje w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atok. W Mszy świętej uczestniczył ks. Zdzisław Żywica MIC z Rwandy, który jest odpowiedzialny za formację w Afryce. W obu placówkach wierni przyjęli neoprezbitera z wielką radością, przygotowując piękną oprawę liturgii, a po Mszy św. wspólny posiłek.

Uroczystości święceń i następnie Msze prymicyjne były dla nas szczególną okazją do modlitwy w intencji nowych powołań do naszego zgromadzenia.

Krzysztof Pazio MIC