Wspomnienie Błogosławionego Jana Pawla II w Sanktuarioum w Atoku w Kamerunie

Aktualności  / Wspomnienie Błogosławionego Jana Pawla II w Sanktuarioum w Atoku w Kamerunie (2011)

2011

Dekret Kongregacji watykańskiej dotyczący kultu litutrgicznego Błogosławionego Jana Pawła II zasadniczo dotyczy diecezji Rzymskiej i diecezji w Polsce, to jednak daje możliwość także innym diecezjom, zgromadzeniom zakonnym na świecie na wspomnienie liturgiczne na ich terytoriach. Dlatego też na naszej misji afrykańskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Atoku zorganizowaliśmy to wspomnienie i celebrowaliśmy uroczyście Błogosławionego Papieża, który przyczynił się do powstania naszego Sanktuarium. Bowiem on sam osobiście w 2003 roku błogosławił nam obraz Chrystusa Miłosiernego, który rok później 18 kwietnia 2004 uroczyście intronizowaliśmy w naszym Kościele, a Biskup Jan Ozga ogłosił w Atoku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jak dotąd jedynie w całym Kamerunie. Otrzymaliśmy także podczas specjalnej audiencji 03 października 2003 roku słowa umocnienia aby i iść i  głosić całemu światu miłosierdzie „ Annoncez ce paroles : „Jesus j’ai confiance en Toi” ( Głoście te słowa: „Jezu ufam Tobie” ) Papież wypowiedział nam te słowa w obu językach francuskim i polskim, czytając je z obrazu Chrystusa Miłosiernego, który przed nim rozwinęliśmy z rulonu aby go pobłogosławił i potem abyśmy mogli go zawieść do Kamerunu. Dzień później otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo podpisane własnoręcznie przez Jana Pawla II, w którym wskazał nam konkretne na czym ma polegać nasza misja miłosierdzia:

Jego Swiatobliwość Jan Pawel II udziela swojego błogosławieństwa apostolskiego dla Promocji Apostolatu Bożego Miłosierdzia i  stworzenia Sanktuarium w parafii Atok, jako miejsca modlitwy i  duchowości, gdzie każdy mając zaufanie do Boga bogatego w  Miłosierdzie, otrzyma wiele łask i przebaczenie grzechow.

(Do błogosławieństwa zostało także dodane życzenie:)

Aby Święta Siostra Faustyna Kowalska Apostołka Miłosierdzia była dla wszystkich chrześcijan opiekunką i przykladem dla tego kultu, wyrażonego w modlitwie i życiu: „Jezu ufam Tobie””

Dwa lata później mogłem osobiście uklęknąć przez Janem Pawłem II na jednej z audiencji generalnych i pokazałem album ze zdjęciami, że dzieło któremu On błogoslawił jest już tworzone. Powstały w  całej diecezji wspólnoty Bożego Miłosierdzia i jest Sanktuarium, do którego zaczynają przychodzić pielgrzymi. A na zakończenie Synodu Diecezjalnego w roku 2006 ks. Biskup Jan Ozga zawierzył Chrystusowi Miłosiernemu wszystkie swoje 22 parafii w diecezji.

Mając na uwadze tę niezapomnianą obecność Jana Pawla II w naszym posłaniu misyjnym , często wspominaliśmy jego nauczanie i przykład życia , a teraz kiedy jest Błogosławionym przywoływujemy Jego wstawiennictwo i wypraszamy za Jego przyczyną wiele łask dla wiernych.

Podobnie uroczyście obchodziliśmy dzień Jego Beatyfikacji 01 Maja 2011 roku. Urządziliśmy specjalny wieczór pamięci Błogosławionego wydobywając z jego nauczania i życia prawdy i przykłady wiary, przypominając naszym wiernym jego słowa skierowane do Kameruńczyków podczas jego dwukrotnych odwiedzin tego kraju, oraz ułożyliśmy na jego cześć dwie pieśni. Jedną dla młodych przypominając im Jego słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi... przyjmijcie Chrystusa Miłosiernego..., a druga pieśń to intencje modlitewne jako dziękczynienie i prośby za tak wiele dobra które nam udzielił.

Na tę okazję beatyfikacji Siostry Opatrzności Bożej z misji Ayos wyhaftowały nam z afrykańskimi kobietami duży obraz przedstawiający Jana Pawła II rozmodlonego przed obrazem Chrystusa Miłosiernego.

Mając tak bogatą historię z Janem Pawłem II, jego wspomnienie liturgiczne w naszym Sanktuarium nabrało także szczególnego znaczenia. Od piątku zorganizowaliśmy sesję chórów parafialnych. Przybyli też na specjalną sesję pracownicy zdrowia z naszego dekanatu. W  konferencji ukazaliśmy Błogosławionego Jana Pawła II z całym bogactwem jego wiary, nauczania i tak wiele dobra jakie uczynił dla Kościoła. Pomodliliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia, różańcem i modlitwą brewiarzową wiele naszych intencji, które przedstawialiśmy za jego pośrednictwem. A uroczystą Eucharystię ze względów duszpasterskich przenieśliśmy na niedzielę 23 października , aby więcej ludzi mogło w niej uczestniczyć.

Mszy Św. Przewodniczył ks. Krzysztof Pazio, Przełożony naszego Wikariatu, Ks. Franciszek Filipiec wygłosił homilię opierając się na biblijnych czytaniach, oraz drugie kazanie dotyczące Błogosławionego, w którym wyszczególnił jego osobiste zaangażowanie w kult Bożego Miłosierdzia.

Ponieważ była to Niedziela Misyjna wspomnieliśmy także papieskie przesłanie i ukazaliśmy Jana Pawla II jako niestrudzonego Misjonarza, który potrafił dotrzeć przez swe liczne podróże apostolskie prawie do wszystkich ludzi na świecie ze świadectwem swej wiary i prostym ewangelicznym słowem „Nie lękajcie się, przyjmijcie Chrystusa...”.

Po Komunii św. Wszyscy wierni odmówili modlitwę o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II, oraz przedstawili mu swoje intencje aby się wstawiał za nimi. Chóry śpiewały swoją nową pieśń; „Błogosławiony Janie Pawle II wstawiaj się za nami...”

Na zakończenie Mszy św zaproponowaliśmy wiernym uczczenie relikwii Błogosławionego. Relikwie otrzymaliśmy od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, który przekazał je ks. Adamowi Bonieckiemu. Ks. Adam Boniecki bowiem za swojego generalatu otworzył w naszym Zgromadzeniu misje w Kamerunie i kilkakrotnie nas odwiedził pracujacych na misji. Towarzyszył także Ojcu św. Janowi Pawłowi II w czasie jego wizyt apostolskich do Kamerunu. W czasie jednych z  pierwszych odwiedzin przywiózł nam drugi obraz Chrystusa Miłosiernego, który podarowaliśmy do jednej a naszych kaplic. Ostano w sierpniu przywiózł nam relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.

Uczczenie relikwii ma duże znaczenie dla naszych wiernych. Pragnęli dotknąć jego świętości. Bowiem relikwie Błogosławionego Jana Pawła II są szczególne. Nie mamy cząstki jego ciała czy kości czy ubrania, ale mamy kroplę krwi. Przez swoje życie Jan Paweł II ukazał gotowość oddania siebie do ostatniej kropli krwi w służbie Chrystusowi i Kościołowi. Oddał ją w czasie męczeństwa, kiedy złoczyńca podniósł na niego rękę, aby mu odebrać życie. Jednak Bóg go uchronił i swoje życie oddał przez wierną posługę Piotra, następcy Chrystusa.

Wszyscy wierni podeszli do relikwiarza, który każdemu przykładaliśmy do policzka aby oddac cześć Błogosławionemu i przedstawiać swoje intencje będąc tak blisko jego świętości. Niektórzy przytrzymywali relikwiarz aby wypowiedzieć swoje intencje, inni prosili, aby przybliżyć go do chorych miejsc i prosili o  uzdrowienie.

Każdy uczestniczący w tej celebracji mógł otrzymać obrazek Błogosławionego, aby zanieść go do domu, aby Jan Paweł II był także obecny w naszych rodzinach.

Dla uczestników sesji przekazaliśmy specjalnie wydrukowane na tę okazję foldery zawierające życiorys Błogosławionego, jego wypowiedzi dotyczące kultu Miłosierdzia, dwie nowe pieśni na jego cześć i modlitwę o jego wstawiennictwo.

Oby Błogosławiony Jan Paweł II towarzyszył nam zawsze w naszym misyjnym posłaniu a wiernym w Sanktuarium przysparzał wiele łask i  błogosławieństwo.

Atok, dnia 23 Października 2011
Ks. Franciszek Filipiec MIC