Formacja młodych Afrykańczyków pragnących żyć mariańskim charyzmatem

Początki  / Formacja młodych Afrykańczyków pragnących żyć mariańskim charyzmatem

Wokół naszej misji chętnie gromadzi sie młodzież. Grupa około 70 do 100 osób organizuje co miesiąc trzydniowe sesje formacyjne. Najpierw ta praca z młodzieżą zajmował sie ks. Bogusław Gil. Przejął ja po nim ks. Grzegorz Mylek.

Inna grupa tzw powołaniowa ma swoje sesje w każdy pierwszy weekend miesiąca. Przyjeżdżają na te sesje młodzi z różnych stron Kamerunu. Są ci, którzy kończą szkołę średnią, oraz kilku studentów.


Z tej grupy wyłoniło się już kilku kandydatów do Zgromadzenia. Jeden z  nich, Ive Omarou złożył już pierwsze śluby zakonne, był w nowicjacie w  Rwandzie i tam ukończył dwuletnie studia filozoficzne. Obecnie studiuje teologie w seminarium międzyzakonnym w Ngoya. W Kamerunie. Pozostali dwaj kandydaci Zachariusz i Cyryl odbyli z nami przez kilka lat te formacje powołaniową i przygotowują się do wstąpienia do nowicjatu.


Oprócz formacji wspomagającej młodych w odkryciu ich powołania, angażujemy się w liczną grupę młodzieży i dzieci, którym pomagamy w  kształceniu w szkole podstawowej i średniej. W czasie wakacji młodzież ta wykonuje proste prace na misji i otrzymuje podstawową formacje do życia. Dajemy im fundusze na opłacenie formacji i materiały do szkoły. Formacja młodych kandydatów do Zgromadzenia zajmuje sie ks. Grzegorz Mylek.